Wat is mijn....

Hoe ontdek ik mijn maskerstructuur type?

no comments

Masker test

De Karakterstructuren van Reich zijn zes karaktertypes die teruggrijpen naar onze vroege kindertijd. De mate van ‘uitdagingen’ die we in de verschillende ontwikkelingsfasen tegenkwamen, maakt welke ‘maskers’ we sterk hebben ontwikkeld en welke minder sterk.

(source: https://www.ontmaskerd.com/test-karakterstructuren/)