Gemaakte Afspraken

Op deze pagina kan je de gemaakte afspraken zien. Dit zijn uitnodigingen waar zowel de uitnodiger als de uitgenodigde het eens zijn over de details.